Friday, 1 March 2013

PeMaAf.....

Orang yang mudah meminta maaf dan mudah pula memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya adalh seorang yang hebat, mengapa? hal ini keana tidak ramai yang sanggup menundukkan ego dan sombong untuk berbuat demikian.

Sikap pemaaf ini hanya dimilik oleh jiwa yang bersih dan suci. Orang yang pemaaf mempunyai hati yang kaya,kerana ia tidak ambil hati terhadap kata-kata dan perbuatan orang lain kepadanya.lantaran kekayaan jiwa yang memenuhi hatinya,maka perbuatan jaht orang lain terhadapnya tidak memberi kesan kepada hatinya. Yang penting bagi insan pemaaf ini ialah sifat berkasih sayang sesama manusia.

Bagaimana hendak menjadi seorang yang pemaaf...

  • Tidak perlu menang setiap masa
  • Memikirkan bahawa orang lain juga mempunyai masalah
  • Mengingati bahawa ALLAH mengangkat darjat orang yang suka meminta maaf dan memaafkan orang lain.
  • Berdoa supaya disabarkan hati
  • Bersangka baik
  • Memikirkan kebaikan yang telah dibuat oleh orang laiN
SEPERTI KEHARMONIAN MASYARAKAT KITA

No comments:

Post a Comment